Sòng bài trực tuyến | Casino online seag2011.com

Thư cảm ơn: Nguyễn Vũ Huỳnh

Thư cảm ơn: Nguyễn Vũ Huỳnh

 THƯ CẢM ƠN                                           Kính gởi: Ban Giám đốc casino online seag2011.com ;                                                           Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa ...
Thư cảm ơn: Tô Thị Hương

Thư cảm ơn: Tô Thị Hương

 Kính đến Giám đốc Bệnh viện ĐK Bạc Liêu được nhiều sức khỏe công tác tiến bộ. Lãnh đạo Bác sĩ trong Bệnh viện rất tuyệt vời. Em Nguyện đối xử quá tốt với bệnh nhân phòng 19. Tôi Tô Thị Hương Phước ...