I. GIỚI THIỆU:

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SĐT: 02916 551097

Mail: [email protected]

               Slogan:

ĐEM TRÍ TU - Y ĐC

TO CHT LƯỢNG - NIM TIN

 

          Phòng Quản lý chất lượng casino online seag2011.com được thành lập theo Quyết định số 629/QĐ-SYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Sở Y tế Tỉnh Bạc Liêu.

         Tổ Công tác xã hội thuộc Phòng Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 727/QĐ-BV ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bệnh viện ĐK Bạc Liêu.

          Bếp ăn từ thiện thuộc Phòng Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 93/QĐ-BV ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Bệnh viện ĐK Bạc Liêu.

          Tổ Truyền thông thuộc Phòng Quản lý chất lượng theo Quyết định số 216/QĐ-BV ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện ĐK Bạc Liêu.

          Tổ Chăm sóc khách hàng thuộc Phòng Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 221/QĐ-BV ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bệnh viện ĐK Bạc Liêu.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

        - Năm 2014-2017: BS.CK2. Nguyễn Chí Thanh - Trưởng Phòng.

        - Năm 2017-12/2021: ĐD.CK1. Nguyễn Thúy Phương - Phó Trưởng Phòng.

        - Tháng 12/2021-nay: ĐD.CK1. Nguyễn Thúy Phương - Trưởng Phòng.

                                          CN.ĐD. Lê Thị Thùy Linh - Phó Trưởng Phòng.

 

     III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

a. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt;

b. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;

c. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

e. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện;

f. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

g. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện dựa trên các Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

h. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

2. CÔNG TÁC XÃ HỘI:

a. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:

- Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào Khoa Khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

- Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

- Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cồng đồng (nếu có);

- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;

b. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

- Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

- Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của Bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

- Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của Bệnh viện;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

c. Vận động tiếp nhận tài trợ:

Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

d. Hỗ trợ nhân viên y tế:

- Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

- Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

e. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;

- Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên Bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

f. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Bệnh viện.

g. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của Bệnh viện tại cộng đồng.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

Những năm vừa qua, với phương châm “Lấy người bệnh là trung tâm”, “sự hài lòng của người bệnh là thước đo”, công tác “Cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Bệnh viện”; casino online seag2011.com không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị, thay đổi phong cách, tinh thần thái độ phục vụ đáp ứng sự hài lòng cũng như mong đợi của người bệnh; hướng đến mục tiêu “Cung cấp dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy”. một số kết quả nổi bật là:

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc kê đơn điện tử, lấy số thứ tự tự động. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết kế dãy phân cách xếp hàng theo thứ tự ưu tiên, vạch màu hướng dẫn người bệnh đến các địa điểm thực hiện cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. Đo lường thời gian chờ khám, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ khám theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ứng dụng Google form cải tiến công cụ kiểm tra, giám sát.

- Tổ chức khảo sát sự hài lòng nhân viên y tế, người bệnh nội trú, ngoại trú, người mẹ sinh con tại Bệnh viện và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ. Kết quả khảo sát là thước đo, là cơ sở để Bệnh viện không ngừng cải tiến liên tục, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt quy tắc giao tiếp-ứng xử, luôn xem người bệnh như người thân, chăm sóc tận tình chu đáo.

- Bệnh viện luôn lấy an toàn người bệnh là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động quản lý chất lượng, là nhiệm vụ “sống còn” tại đơn vị. Thiết lập Văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện, liên tục cải tiến theo 6 mục tiêu toàn cầu về an toàn người bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới: Xác định chính xác người bệnh, Bảo đảm giao tiếp hiệu quả, Bảo đảm an toàn sử dụng thuốc, Bảo đảm an toàn phẫu thuật: Phẫu thuật đúng vị trí, đúng phương pháp và đúng người bệnh, Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, Giảm nguy cơ và hậu quả do ngã. Thiết lập hệ thống báo cáo và quản lý sự cố y khoa tại Bệnh viện theo Thông tư số 43/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế. Thành lập Ban biên tập và phát hành Bản tin an toàn trong y tế với nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ các sự cố y khoa, nâng cao nhận thức nhân viên y tế trong việc phòng ngừa, tránh tái diễn sự cố y khoa.

 - Bệnh viện vinh dự được nhận “giải Ba” thiết kế Poster nhận diện đúng người bệnh và chia sẻ kinh nghiệm triển khai Poster Hội thảo quốc tế “Thực hiện giải pháp toàn cầu về an toàn người bệnh” tại Hà Nội ngày 12/11/19.

- Xây dựng văn hóa chất lượng bệnh viện, thiết kế Logo và Slogan mang ý nghĩa đặc trưng của Bệnh viện. Tổ chức Hội thi sáng tạo “Slogan”, 100% các khoa/phòng xây dựng slogan mang ý nghĩa, mục tiêu chất lượng của mỗi đơn vị.

- Tổ chức các lớp đào tạo về Quản lý chất lượng bệnh viện, Quản lý bệnh viện, Nâng cao kỹ năng giao tiếp - ứng xử, An toàn người bệnh, 5S, Kỹ năng soạn thảo quy trình [SO], Hướng dẫn công việc chuẩn [SOP] cho các thành viên Hội đồng Mạng lưới Quản lý chất lượng Bệnh viện.

- Hệ thống Quản lý quy trình được thiết lập, các quy trình được xây dựng, chuẩn hóa ngày càng hoàn thiện hơn; vận hành Quy trình báo động đỏ nội viện đã cứu sống các trường hợp nguy kịch, đe dọa tính mạng người bệnh.

- Xây dựng, triển khai và giám sát các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện. Qua đó đề ra các mục tiêu cải tiến và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

- Đã và đang tích cực áp dụng các bộ tiêu chí vào hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện như: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật ban hành kèm Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ban hành kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017. Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch Bệnh viêm đường hô hấp cấp’’ kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và trong những năm qua đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, người bệnh được chăm sóc tốt hơn, hài lòng hơn, chất lượng nguồn nhân lực và điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân viên y tế từng bước được nâng lên. Đổi mới phong cách, cơ sở y tế Xanh-Sạch- Đẹp.

- Hàng năm thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo các bộ tiêu chí: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật, Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch Bệnh viêm đường hô hấp cấp’’. Qua kết quả kiểm tra, đánh giá đưa ra các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

 - Kết quả phúc tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện theo 83 tiêu chí hàng năm đạt điểm trung bình trung tăng ≥  0,12 điểm so với cùng kỳ.

 

NĂM

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

MỨC 4

MỨC 5

ĐIỂM TB CHUNG CỦA

CÁC TIÊU CHÍ

2016

5

12

32

32

2

3,18

2017

4

7

35

33

4

3.32

2018

2

6

25

44

6

3.54

2019

1

3

25

44

10

3.68

 

      V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

- Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến chất lượng nhằm tiếp tục nâng cao dần mức chất lượng Bệnh viện.

- Tiếp tục duy trì cải tiến chất lượng Bệnh viện theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và hướng tới chuẩn ISO, JCI.

- Duy trì các hoạt động hỗ trợ về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

- Phối hợp các đơn vị thực hiện công tác vận động, tiếp nhận các tài trợ về kinh phí, vật chất và tổ chức các hoạt động khám bệnh nhân đạo, hoạt động từ thiện của Bệnh viện góp phần hỗ trợ những người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông y tế và quảng bá thương hiệu Bệnh viện ĐK Bạc Liêu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

VI. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

- Đạt “giải Ba” thiết kế Poster nhận diện đúng người bệnh tại Hội thảo quốc tế “Thực hiện giải pháp toàn cầu về an toàn người bệnh”, Bộ Y tế năm 2019.

- Giấy khen UBND Tỉnh: Tập thể lao động xuất sắc năm 2019.

- Giấy khen Sở Y tế các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

 

Hoạt động Khảo sát sự hài lòng người bệnh tại Bệnh viện

 

Tổ Công tác xã hội trong hoạt động tiếp đón và hỗ trợ người bệnh

Thành viên Tổ Công tác xã hội trong hoạt
động thăm nom chăm sóc trẻ bị bỏ rơi tại Bệnh viện