Sau tiếp quản tháng 4/1975, Bệnh viện Phan Đình Phùng đổi tên thành Bệnh viện ĐK Bạc Liêu. Tổ chức Đảng Bệnh viện được Thành lập cấp chi bộ với số lượng 08 đảng viên, trực thuộc Thị uỷ Bạc Liêu. Bí thư chi bộ là Đồng chí Lê Hoàng Thơ, Phó Bí thư là đồng chí Châu Vĩnh Phát.

Đến tháng 2/1993 có quyết định thành lập Đảng bộ.

Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ I (1993 – 1995 ), với tổng số 25 đảng viên, BCH Đảng bộ 5 đồng chí Bí thư Đảng uỷ Là đồng chí Lê Hoàng Thơ, Phó Bí thư là đồng chí Châu Vĩnh Phát.

Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ II (1995 – 1997) có: 35 đảng viên. BCH Đảng uỷ gồm: 5 đồng chí. Bí thư Đảng uỷ Là đồng chí Lê Hoàng Thơ, Phó Bí thư là đồng chí Trần Lệ Minh.

Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ III (1997 – 2000) có: 34 đảng viên. BCH Đảng uỷ gồm: 5 đồng chí. Bí thư Đảng uỷ Là đồng chí Trần Lệ Minh, Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Hoàng Hà.

Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ IV (2000 – 2003) có: 47 đảng viên. BCH Đảng uỷ gồm: 7 đồng chí. Bí thư Đảng uỷ Là đồng chí Trần Lệ Minh, Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Hoàng Hà.

Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ V (2003 – 2005) có: 61 đảng viên. BCH Đảng uỷ gồm: 7 đồng chí. Bí thư Đảng uỷ Là đồng chí Trần Lệ Minh, Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Hoàng Hà.

Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ VI (2005 – 2010) có: 83 đảng viên. BCH Đảng uỷ gồm:  9 đồng chí. Ban thường vụ gồm 3 đồng chí: Bí thư Đảng uỷ Là đồng chí Trần Văn Khánh, Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, uỷ viên thường vụ là đồng chí Huỳnh Thị Út Mười.

Hiện tại, Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ VII (2010 – 2015) có 9 chi bộ trực thuộc với 109 đảng viên, 11 dự bị. BCH Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Ban thường vụ 05 đồng chí: Bí thư Đảng uỷ là đồng chí Trần Văn Khánh, phó bí thư là đồng chí Nguyễn Hoàng Hà và Mã Quốc Thiện, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ và Nguyễn Chí Thanh là uỷ viên thường vụ. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ gồm 5 đồng chí, Chủ nhiệm UBKT là đồng chí Mã Quốc Thiện.

Trãi qua 7 nhiệm kỳ, Đảng bộ Bệnh viện ĐK Bạc Liêu đã không ngừng lớn mạnh cả số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ Đảng viên luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng vai trò tiền phong giương mẫu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan mà Đảng cấp trên giao phó.

Hằng năm, Đảng bộ Bệnh viện phối hợp với Đảng uỷ khối cơ quan cấp tỉnh mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng, đoàn viên ưu tú và các lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 108 quần chúng, đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, trong đó nữ 49, dân tộc khơ me 3.

- Từ năm 1993 đến nay, Đảng bộ casino online seag2011.com liên tục được Đảng uỷ khối cơ quan cấp tỉnh công nhận danh hiệu : “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

- Đảng bộ Bệnh viện ĐK Bạc Liêu được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (từ năm 2007 – 2010).