DANH SÁCH TRƯỞNG/PHÓ KHOA, PHÒNG

STT

KHOA/PHÒNG

TÊN

CHỨC VỤ

 

1

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguyễn Thúy Phương

Trưởng phòng

Lê Thị Thùy Linh

Phó trưởng phòng

 

2

TỔ CHỨC CÁN BỘ

Huỳnh Thị Mộng Thùy

Phó trưởng phòng

 

 

3

 

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Hồ Sĩ Đức

Trưởng phòng

Đoàn Xuân Thảo

Phó trưởng phòng

 

4

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Hà Thanh Hương

Trưởng phòng

 

5

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Âu Dương Từ

Trưởng phòng

 

 

6

 

VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Phạm Thành Luân

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Phó trưởng phòng

 

 

7

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Chí Tường

Trưởng phòng

Phạm Kha Ly

Phó trưởng phòng

 

 

8

 

ĐIỀU DƯỠNG

Đặng Phụng Trang

Trưởng phòng

Trang Mỹ Phượng

Phó trưởng phòng

 

 

9

 

CẤP CỨU

Nguyễn Văn Nhân

Phó trưởng khoa

Nguyễn Hoàng Long

Phó trưởng khoa

La Lý Nhân

Điều dưỡng trưởng

 

 

10

 

HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC

Trương Văn Phục

Phụ trách khoa

Đặng Kim Thùy

Điều dưỡng trưởng

 

 

11

 

THẬN NHÂN TẠO

Phạm Thị Lan Phương

Trưởng khoa

Nguyễn Thị Thục Đoan

Điều dưỡng trưởng

 

 

12

 

NỘI TIM MẠCH LÃO KHOA

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Phó trưởng khoa

Nguyễn Hồng Thương

Điều dưỡng trưởng

 

 

13

 

NỘI TỔNG HỢP

Tô Phú Khánh

Phó trưởng khoa

Phạm Công Phi

Phó trưởng khoa

Ngô Thị Ngọc Huyền

Điều dưỡng trưởng

 

 

14

 

NỘI CÁN BỘ

Lưu Lệ Hằng

Phụ trách khoa

Dương Diệu Trang

Điều dưỡng trưởng

 

 

 

15

 

 

NHI

Đỗ Thị Yến

Trưởng khoa

Huỳnh Nguyễn Duy Liêm

Phó trưởng khoa

Cao Minh Đoàn

Phó trưởng khoa

Dương Mỹ Khanh

Điều dưỡng trưởng

 

 

16

 

SẢN

Nguyễn Văn Nguyên

Trưởng khoa

Lê Thụy Quế Lâm

Phó trưởng khoa

Nguyễn Thị Lân

Điều dưỡng trưởng

 

 

17

 

UNG BƯỚU

Lê Thanh Châu

Trưởng khoa

Danh Sơn

Phó trưởng khoa

Nguyễn Văn Tỵ

Điều dưỡng trưởng

 

 

18

 

PHẨU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

Hoàng Minh Hoàn

Phó trưởng khoa

Huỳnh Long Phong

Điều dưỡng trưởng

 

 

 

19

 

 

NGOẠI TỔNG HỢP

Dương Thanh Tùng

Trưởng khoa

Đỗ Quốc Công

Phó trưởng khoa

Trần Văn Triệu

Phó trưởng khoa

Lâm Hoàng Yến

Điều dưỡng trưởng

 

 

 

20

 

 

NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHÌNH HÌNH

Vũ Văn Chính

Trưởng khoa

Trần Thanh Phong

Phó trưởng khoa

Cao Minh Trung

Phó trưởng khoa

Phạm Văn Huynh

Phụ trách điều

dưỡng

 

 

21

 

MẮT

Huỳnh Thanh Tuấn

Trưởng khoa

Tạ Duy Đông

Điều dưỡng trưởng

 

 

22

 

TAI MŨI HỌNG

Nguyễn Thành Đạt

Trưởng khoa

Nguyễn Thị Bích Vân

Điều dưỡng trưởng

 

 

23

 

RĂNG HÀM MẶT

Lê Duy Tân

Trưởng khoa

Lê Kiều Duy

Điều dưỡng trưởng

 

 

24

 

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Mã Thị Kim Ngân

Phụ trách khoa

Đào Minh Luân

Điều dưỡng trưởng

 

 

25

 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Đặng Thị Thúy Kiều

Trưởng khoa

Nguyễn Ngọc Xuân

Kỹ thuật viên trưởng

 

 

26

 

NHIỄM

Đinh Xuân Phước

Trưởng khoa

Phạm Thị Phương

Phụ trách điều

dưỡng

 

 

27

 

DỊCH VỤ GIƯỜNG BỆNH

Thạch Thị Lan Đài

Phụ trách khoa

Quách Tú Nghi

Điều dưỡng trưởng

 

 

28

 

KHÁM BỆNH

Trần Văn Hòa

Trưởng khoa

Nguyễn Kiên Cường

Phó trưởng khoa

Huỳnh Chí Nguyện

Điều dưỡng trưởng

 

 

29

 

XÉT NGHIỆM

Hồ Ngọc Hương

Trưởng khoa

Nguyễn Thành Tín

Phó trưởng khoa

Mã Thị Kim Thanh

Kỹ thuật viên trưởng

 

 

30

 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Ngô Trung Kiệt

Trưởng khoa

Phạm Hoàng Khởi

Phó trưởng khoa

Nguyễn Ngọc Bằng

Điều dưỡng trưởng

 

 

31

 

DƯỢC

Viên Cẩm Tứ

Trưởng khoa

Đỗ Bảo Tưởng

Phó trưởng khoa

Lương Ngọc Kia

Kỹ thuật viên trưởng

 

 

32

 

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Nguyễn Văn

Trưởng khoa

Nguyễn Thị Kiều Anh

Điều dưỡng trưởng

 

 

33

 

DINH DƯỠNG

Ngô Thanh Thúy

Trưởng khoa

Trần Ngọc Tố Lan

Điều dưỡng trưởng